لوگو

منشور اخلاقی اساتید و کارکنان مرکز

منشور اخلاقی اعضای مرکز آموزش علمی کاربردی  فرهنگ وهنر واحد 6 تهران

اگر کسی به دیگران خدمت کند ، همانند شخصی است که عمری خدا را بندگی نماید. حضرت محمد (ص)

هرکس به اندازه ذره های کارخوب بکند آن را می بیند .

وهرکس به اندازه ذره های کاربد بکند آن رامی بیند.

سوره زلزال آیه 7و8

ما اعضای مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ وهنر واحد 6 تهران

 (مدیران، کارمندان و اساتید) با ایمان به پروردگار متعال، بر اساس قوانین و مقررات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و و همچنین ضوابط و مقررات دانشگاه، تمام سعی و تلاش خود را در جهت تحقق اهداف دانشگاه در محیطی کاملا سالم و پر نشاط به کار گرفته و با تکیه بر اصول رفتاری و ارزشهای اسلامی، خود را متعهد به رعایت اصول زیر می دانیم:رعایت کامل شئونات اسلامی و عرفی جامعه

  • ملزم به رعایت مقررات و بخشنامه های صادره
  • رعایت سلسله مراتب اداری در انجام امور
  • تکریم ارباب رجوع و دانشجویان و انجام امور آنها در کوتاه ترین زمان ممکن
  • رعایت نظم و انضباط کاری، وقت شناسی و مسئولیت پذیری
  • صداقت در رفتار و گفتار و پرهیز از تهمت، غیبت، دروغ و شایعه پراکنی
  • رازداری و حفظ اطلاعات حوزه کاری
  • دوری از مظاهر فساد نظیر: توصیه، سفارش و یا اخذ هر گونه هدیه
  • توجه به بهداشت روانی و سلامت جسمی با تاکید بر فعالیت های ورزشی
  • رعایت عدالت و انصاف در ارایه خدمات به دانشجویان، همکاران و ارباب رجوع بدون تبعیض
  • توجه به انتقادات و پیشنهادات و تقویت روحیه انتقاد پذیری
  • استفاده بهینه از منابع و امکانات با رعایت اصل صرفه جویی
  • حفظ آرامش در محیط کار
  • کمک به سایر همکاران به موازات رعایت حریم کاری متقابل
  • افزایش دانش و مهارت شغلی و ارتقاء فرهنگ و رفتار سازمانی
  • تشخیص نقاط ضعف، تلاش برای رفع و بهود عملکرد
  • خلاقیت و ارایه نوآوری در جهت افزایش بهره وری
  • تبیین و تبلیغ دستاوردهای دانشگاه در عرصه ملی و بین المللی
  • تقویت روحیه کار گروهی، خرد جمعی و انسجام سازمانی