لوگو

اخبار

آدرس جدید مرکز آموزش علمی کاربردی واحد 6 تهران

در راستای بهبود و ارتقا سطح فعالیت های مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 6 تهران ساختمان جدید مرکز که مطابق با معیارها و استاندارد های آموزشی وزارت علوم ،تحقیقات وفناوری بوده و مورد تایید دانشگاه جامع علمی کاربردی قرار گرفته است در نشانی ذیل افتتاح گردید وکلیه فعالیت ها و کلاس های مرکز از روز شنبه  مورخ 5مرداد ماه98 در محل جدید می باشد .لذا دانشجویان ،اساتید ،دانش آموختگان و مراجعان محترم مرکز میباست از این پس به این نشانی مراجعه فرمایند:

تهران-جنب مترو زمزم -خیابان متین -پلاک 91 -مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 6 تهران