لوگو

مراحل ارائه درخواست صدور دانشنامه

دانشجویان عزیز و دانش آموختگان محترم

 

مقتضی است به نکات ذیل دقت نمایند:
-تمامی اطلاعات مربوط به وضعیت دانشنامه در "سامانه پیگیری صدور دانشنامه" موجود است.
1-مراجعه به محل تحصیل و "ارائه درخواست صدور دانشنامه"6 ماه پس از صدور گواهینامه موقت(ملاک  صدور تاریخ درج شده در زیر عکس گواهینامه موقت می باشد)
2-عکس بصورت پرسنلی 4*3 با زمینه پشت سفید و بدون آرایش و روتوش با رعایت حجاب و پوشش برازنده و متناسب با شان افراد.تحصیل کرده جامعه(بدون کراوات و موهای مدل دار و .....)باشد.
3-در صورت رعایت تمام موارد فوق و گذشت بیش از 6 ماه از زمان تحویل مدارک به واحد استانی تهران و عدم چاپ دانشنامه،ابتدا به مرکز محل تحصیل مراجعه و پس از اخذ شماره نامه و تاریخ درخواست صدور دانشنامه،به حوزه دانشنامه در طبقه اول سلختمان پلاک 6 واحد استانی تهران ،بهمراه 2 فقره عکس و تصویر گواهینامه موقت مراجعه شود.
با تشکر-واحد دانش آموختگان
 

فرم درخواست دانشنامه پایان تحصیلات