لوگو

امتحانات

بسمه تعالی

مقررات برگزاری امتحانات دانشجویان

مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ وهنر واحد ۶ تهران

دانشجویان عزیز، ضمن آرزوی موفقیت روزافزون در امتحانات جاری ، نظر به قداست علم و اخلاق در محیط های آموزشی و لزوم رعایت قوانین و مقررات در امتحانات پایان ترم توجه شما را به موارد زیر جلب می کنیم:

 

1- امتحانات پایان ترم طبق برنامه اعلام شده انجام میگردد و از هرگونه تغییر زمان برگزاری در طول ایام امتحانات خودداری شود.

2- ضروری است هرگونه اطلاع رسانی از طریق پرتال مرکز و نصب در تابلو اعلانات و از طریق سامانه پیام کوتاه صورت میگیرد.

3- ضروری است وسایل اضافی همراه دانشجو در جاییکه در محل امتحانات مشخص گردیده قرار گیرد.

4- رعایت حجاب و پوشش اسلامی برای کلیه دانشجویان اعم از پسر و دختر الزامی است.

5- همراه داشتن اصل کارت دانشجویی معتبر و کارت امتحانات در جلسات امتحان برای کلیه حاضرین در امتحان الزامی است. قابل ذکر است در صورتیکه کارت دانشجویی صادرنشده باشد ورود به جلسه امتحان با کارت شناسایی معتبر امکان پذیر است.

6- ضروری است زمینه حضور دانشجویان ۱۵ دقیقه قبل از شروع امتحان در محل برگزاری امتحانات فراهم شود.

7- شرکت در امتحانات پایان ترم برای کلیه دانشجویان الزامی بوده و در صورت عدم شرکت در امتحانات پایان نیمسال، نمرات امتحانات میان ترم، تکالیف و ... برای دانشجو به هیچ عنوان درنظرگرفته نشود. مگر در مواردیکه آیین نامه های آموزشی مجاز دانسته است.

8- مرکز موظف به ثبت هرگونه غیبت و تاخیر در امتحانات پایان نیمسال در صورت جلسات تنظیمی بوده و طبق ضوابط اقدام نماید. تاخیر در ورود قبل از خروج دانشجویان از امتحان حداکثر تا ۲۰ دقیقه پس از شروع امتحان مجاز می باشد(در صورتیکه حتی یک نفر از دانشجویان پس از آغاز امتحان از جلسه امتحان خارج شده باشد از ورود دانشجویانی که با تاخیر در جلسه حضور می یابند جلوگیری بعمل آمده و برای آنان غیبت منظور خواهد شد).

9- دانشجو موظف است طبق شماره صندلی مندرج در صورت جلسه امتحانات مستقر گردد.

 10- با هر گونه تخلف و تقلب در امتحانات طبق ضوابط و مقررات برخورد شود. برخی از مصادیق تقلب و تخلف به شرح زیر است:

- داشتن کارت دانشجویی جعلی یا کپی گرفته شده

- استفاده از هرگونه نوشته، یادداشت، جزوه و کتاب به صورت غیر مجاز واحد امتحانات

- رد و بدل کردن هر نوع نوشته یا صحبت با سایر دانشجویان

- رد و بدل کردن هر گونه وسیله نظیر ماشین حساب، قلم، خط کشی...

- همراه داشتن هر گونه وسیله الکترونیکی و موبایل به هر دلیل (تلفن همراه حتی بصورت خاموش تقلب محسوب می شود.)

- همراه داشتن کیف، کلاسور و یا ساک دستی

- نگاه کردن به ورقه امتحانی دانشجوی مجاور و یا نشان دادن ورقه به سایر دانشجویان

- وجود هر گونه اطلاعات بر روی دست، پا، لباس، میز و نیمکت

 - بر هم زدن نظم جلسه امتحان، عدم نشستن در محل تعیین شده و هر گونه مشاجره با مراقبین

- پرسیدن سوالات مکرر و غیر مرتبط از مراقبین /خروج و بازگشت غیر مجاز به جلسه امتحان

- فرستادن شخصی دیگر بجای خود /جابجایی صندلی امتحانات

 

امید است با ایجاد فضایی آرام، مطلوب و رعایت دقیق ضوابط شاهد موفقیت دانشجویان عزیز باشیم.