لوگو

پیوندها

 

لرد چسترفیلد:
 دانسته هایتان را مانند یک ساعت مچی در دست کنید، نه صرفا به این خاطر که نشان دهید آن را دارید. بلکه به این خاطر که اگر کسی از شما ساعت را پرسید، برایش بگویید.

 

 

سرفصل رشته ها

  • سرفصل مصوب جدید

  • سرفصل مصوب قدیم

  • تک پودمان

  • تک درس

 

کارگاه های آموزشی

برگزاری سمینار رایگان مکالمه زبان انگلیسی

e

عضویت

r