لوگو

رزومه ریاست مرکز

فروتن

به نام خدا

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی: سید فرشاد فروتن

 

تحصیلات

لیسانس حسابداری، فوق لیسانس مدیریت برنامه ریزی آموزشی ، دکترای حرفه ای مدیریت بازرگانی بازاریابی

مشاور توسعه و کسب کار شرکت فرنام

مشاور امام جمعه بخش کن و حومه(تهران) در امور آموزش عالی و تحصیلات تکمیلی

عضو هیئت امناء مراکز علمی کاربردی ایران خودرو و ریاست مرکز آموزش علمی کاربردی مهرکام پارس

عضو کمیته مشورتی پیشنهاد عناوین رشته های جدید در بخش صنعت، معدن تجارت

معاونت اجرایی شرکت بهمن گشت 

مدیریت فروش و بازاریابی شرکت فراگستر تجارت ایرانیان

قائم مقام و عضو هیئت مدیره شرکت حامی کارت ایرانیان

معاونت اجرایی شرکت بهمن گشت

ریاست امور شعب تعاونی خاص ایران خودرو

ریاست روابط عمومی تعاونی خاص ایران خودرو

ریاست امور شعب (فروش و تسهیلات) تعاونی خاص ایران خودرو

ریاست رفاه و خدمات پشتیبانی تعاونی خاص ایران خودرو

ریاست رفاه و مددکاری امور پدرگروه صنعتی ایران خودرو

 

شرکت در دوره های آموزشی و سمینارهای تخصصی و بین المللی

مدیریت بین الملل

مدیریت ریسک

مدیریت بازاریابی

مدیریت فروش

مدیریت ارتباط با مشتری

مدیریت رضایتمندی مشتری

مدیریت کیفیت

مدیریت بازاریابی

مدیریت بین الملل

چهارمین کنفرانس مدیریت اجرایی

مهارتهای تربیت مدرس

مدیریت نوین روابط عمومی سازمان مدیریت صنعتی

همایش مدیریت شرکت های هلدینگ

مدیریت استراتژیک ارتباطات اثربخش مدیران هلدینگ

همایش مشتری مداری و جذب مخاطب

کنفرانس بین المللی مدیریت ارتباطات فراگیر

کنفرانس بین المللی رهبری فروش و مدیریت بازار(مرکز آموزش اتاق بازرگانی)

همایش تخصصی مذاکره و ارتباطات اثربخش(مرکز اتاق بازرگانی)

سمینار کارآفرینی سازمانی تعاونی های هلدینگ

 

مقالات

ارائه مقاله تاثیرگذاری آموزش ضمن خدمت در افزایش کارایی و رضایت شغلی کارکنان شرکت ایران خودروISI""

ارائه مقاله تاثیر آموزش های ضمن خدمت بر کارایی و رضایت شخصی پرسنل تعاونی خاص گروه صنعتی ایران خودرو در سال 89 ارائه به دانشگاه و چاپ در نشریه تعاونی خاص

ارائه مقاله مدیریت نوین و ارتباطات اثربخش در سال 89 ارائه به دانشگاه

ارائه مقاله نقش رهبران سازمان در بهسازی جو سازمان در سال 89 ارائه به دانشگاه

 

عنوان تألیفات

کتاب مدیریت نوین روابط عمومی

کتاب فروش و فنون فروش موفق

کتاب مدیریت بهره وری

کتاب مبانی مدیریت

کتاب کارآفرینی